Utbildning
Svenska dataspelsutbildningar
Sverige är en av de främsta nationerna i världen på att ta fram internationellt gångbara spel med hög kvalité.

Detta beror på bland annat att vi har en populärkultur gemensamt med de flesta andra västländer, vi har ett folk med hög teknisk kunnighet, vi är bra på att samarbeta, vi levererar ofta i tid och självklart har vi duktiga entreprenörer. Men för att bevara denna ställning måste vi ha bra utbildning och forskning inom spelområdet.

För att Sverige ska ha världens bästa datorspelsutbildningar behöver dialogen mellan industri och utbildningar utvecklas. Dataspelsbranschen erbjuder med ett stödmedlemskap en unik direktkontakt mellan svenska utbildningar och svensk datorspelsindustri.

Vi inbjuder alla Högskolor/Universitet, Yrkeshögskolor och YH-utbildningar som utbildar blivande datorspelsutvecklare att söka medlemskap i Spelplan-ASGD, som utgör ena halvan av Dataspelsbranschen, intresseförening och branschorganisation för spelutvecklingsföretag i Sverige.

Vad ger ett Stödmedlemskap en utbildning?

  • Dataspelsbranschen verkar för att branschrepresentanter deltar i utbildningarnas ledningsgrupp/advisory boards och kvalitetsarbete.
  • Dataspelsbranschen verkar för kontinuerlig dialog med YH-myndigheten och andra berörda myndigheter och organisationer.
  • Dataspelsbranschen verkar för att utbildningarna får förbättrad kontakt med branschföretagen.
  • Dataspelsbranschen verkar för stöd i praktikplatshantering. Vi erbjuder studentföreläsning i hur spelbranschen ser ut och hur man på bästa sätt söker jobb/praktikplats.
  • Förmånliga rabatter på dataspelsevenemang arrangerade av bland annat Dataspelsbranschen. Vi verkar bland annat för att "Student day/Career expo" på Nordic Game Expo ska vara så relevant som möjligt för utbildningarna.
  • Evenemang, workshops och föreläsningar speciellt skapade för stödmedlemmar i Dataspelsbranschen.
  • Stödmedlemmar har tillgång till alla förmåner och medlemsservice som ordinarie medlemmar, men har ingen rösträtt på medlemsmöten eller möjlighet att inneha styrelseplats.

Dataspelsbranschen har en aktiv HR-grupp (personalchefer från ett antal större svenska spelföretag) som träffas regelbundet för att bland annat diskutera samarbetet med utbildningar.

Att vara stödmedlem är att vara i en relation med spelbranschen. Vi samarbetar för att den ska bli så intressant som möjligt för vi som branschorganisation vet att Sveriges framtid som spelnation hänger mycket på att vi kan utbilda tillräckligt många människor mer rätt kompetenser.

Vi vet också att våra medlemmar är intresserade av att ha så bra utbildningar som möjligt så de kan anställa kompetent personal. Att som företag hålla uppe en relation med alla utbildningar är svårt och till syvende och sist är det företagets eget mål som kommer i första hand.

Spelutbildningarna har ju ofta fullt upp med att bedriva utbildning och att upprätthålla en relation med spelföretag är tidskrävande. Detta är en av anledningarna som Dataspelsbranschen har valt att satsa på att vara denna länk mellan de båda parterna. Men det är fortfarande ett ömsesidigt deltagande. Det är ett stödmedlemskap som på detta sätt visar att utbildningen är mån om en relation till den bransch de utbildar för och som visar på att de har ett engagemang i studenternas framtid.

En lyckad satsning på utbildning ger Sverige en större konkurrenskraft när det gäller spel.

För mer information om stödmedlemskap: info@spelutbildningar.se.

Spelutbildning logo

Följ Dataspelsbranschens utbildningssamordnare på bloggen www.spelutbildningar.se. Där får du tips om utbildningar, mässor och andra nyheter kring forskning och spel.

Stödmedlemmar i Spelplan-ASGD

Support member

Utbildningar specifikt inriktade på dataspel

Playground Squad, Falun
Inriktning grafik, programmering och design

The Game Assembly, Malmö
Inriktning spelgrafik, spelprogrammering, Level Lesign och Tech. Art

Futuregames, Stockholm
Inriktning speldesign och spelgrafik

Forsbergs Skola
Inriktning Game Art och Game Design, 2,5 år varav 1 år praktik.

Högskolan i Skövde
Inriktning grafik, programmering och design

Uppsala Universitet (Campus Gotland)
Inrikting design & programmering eller design & grafik

DSV, Stockholms Universitet
Inriktning konstruktion och design

Blekinge Tekniska Högskola
Inriktning spelprogrammering, civilingenjörsexamen, technical artist och speldesign

Luleå Tekniska Universitet
Inriktning programmering, högskoleingenjörsexamen och datorgrafik, konstnärlig kandidat

Göteborgs Universitet
Game Executive Program, skräddarsydd utbildning för chefer på växande spelföretag

LBS Kreativa Gymnasiet
Gymnasieprogram med inriktning mot spelutveckling och spelgrafik


Andra stödmedlemmar som är intresserade av att gynna samarbetet mellan spelindustrin och utbildningar:

Gothia Science Park, Skövde

Gameport, Karlshamn

Stiftelsen Teknikdalen, Falun

Försvarshögskolan, Stockholm

Chalmers, Göteborg

Ädelfors Folkhögskola

Sävsjö kommun - E-satsningen

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.