Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar en upphovsmans rättigheter att bestämma över de verk som upphovsmannen har skapat. Exempel på upphovsrättsliga verk är böcker, musik, film, tavlor och datorspel. Den eller de som skapat ett verk är alltså upphovsman till det verket. Den svenska upphovsrätten regleras främst i upphovsrättslagen (1960:729).

Upphovsrätten ger upphovsmannen rättigheten och möjligheten att kunna försörja sig på sitt skapande. En arbetstagare, tex, hantverkare eller tjänsteman, får ut en lön för en utförd arbetsprestation. Upphovsrätten möjliggör på samma sätt att en upphovsman får ut en lön för sin utförda prestation. Får inte en spelutvecklare tillbaka något för de investeringar, i form av både tid och pengar, som gjorts i ett spel så blir det svårt för utvecklaren att leva på sitt yrke och utveckla fler spel.

Genom att respektera upphovsrätten till datorspel så respekterar och värnar du därför om skapandet av nya datorspel idag och framöver.

Upphovsrätt och datorspel
Datorspel skyddas av upphovsrättslagen. Rättighetshavaren till ett datorspel har ensamrätten att framställa kopior av spelet och tillgängliggöra det till allmänheten. Med tillgängliggörande avses bl.a. försäljning, uthyrning, utlåning, överföring via Internet m.m..


Antingen behåller och utnyttjar rättighetshavaren själv sin ensamrätt eller så licensierar rättighetshavaren vissa delar av sin ensamrätt till en licenstagare. Exempel på rättighetshavare som behåller rättigheterna inom koncernen är spelföretaget Atari som har etablerat en verksamhet i Sverige. Exempel på rättighetshavare som licensierar ut sina rättigheter i Sverige är SONY Computer Entertainment Europé. I Sverige har licenstagaren Nordisk Film Interactive övertagit vissa av SONY:s rättigheter och skyldigheter. Därför är Nordisk Film Interactive rättighetshavare till vissa av SONY PlayStation-produkter i Sverige.

Se på förpackningen till datorspelet för information om rättighetshavaren till datorspelet.

Fördelning av intäkt
En inte helt ovanlig, men felaktig, uppfattning verkar vara att varenda krona för ett sålt spel hamnar i fickan på rika direktörer. För att försöka ge en mer rättvis bild av verkligheten har MDTS tagit fram en beräkning som visar fördelningen av ett enda sålt datorspel. Observera dock att dessa fördelningar skiljer sig åt beroende på bland annat datorspel, plattform och bolag.

300 kr - 100% - Pris i konsumentled
60 kr - 20% - Staten, 25% moms läggs på priset före konsumentledet
69 kr - 23% - Återförsäljare, bl.a. marknadsföring, lokaler, inventarier och löner
54 kr - 18% - Distributör, bl.a. marknadsföring, transport, logistik, lokaler, inventarier och löner
117 kr - 39% - Rättighetsinnehavare (utvecklare och förlag), bl.a. manus, design, musik, röstskådespelare, programmering, test, förpackning, manual, produktion, lokalisering, licens för format och grafikmotor, licensiering, lokaler, inventarier och lönerOm piratkopiering

För att ta fram ett datorspel krävs engagemang från ett hundratals människor, såsom programmerare, producent, regissör, musiker, tekniker, marknadsförare, förlag och distributör. Piratkopiering av datorspel skadar alla aktörer i datorspelsbranschen och i slutändan konsumenten. Om ett datorspel inte säljer tillräckligt på grund av att spelet piratkopieras fritt på Internet så kommer samtliga nyss nämnda aktörer att ha mindre resurser för framtida datorspel. En sådan utveckling lär inte heller piratkopierarna önska sig - för då finns ju inget kvar att kopiera...

Man kan dela in piratkopieringen av datorspel i två områden, dels fysiska piratkopierade skivor, dels piratkopieringen på Internet. Piratkopiering av datorspel handlade under 1990-talet om spridningen av fysiska skivor, men 2000-talet domineras helt av den piratkopiering som äger rum på Internet.

Den internationella branschorganisationen Interactive Software Federation of Europé (ISFE) har beräknat att datorspelbranschen förlorade ca 2,5 miljarder € under 2003 på grund av piratkopieringen.

Piratkopiering på Internet
Det är både förbjudet att ladda ned och dela ut datorspel från Internet man inte har tillstånd från rättighetshavaren. En huvudregel som är bra att tänka på är att "det som är olagligt offline också är olagligt online". Dagens nya teknik har lett till många framsteg, men också till att piratkopieringen har ökat markant. Men även om forumet och fokus för piratkopieringen har förflyttats från den fysiska till den Internet-baserade världen så gäller alltså samma principer och regler även där.


Först och främst ska man alltid utgå från att rättighetshavaren till datorspel inte har gett sitt tillstånd till att deras datorspel sprids kostnadsfritt via fildelningsnätverk som tex Direct Connect, BitTorrent, FTP-servrar etc. Fråga alltid rättighetshavaren om du vill vara säker på om nedladdning av deras produkt är tillåten eller ej. Du ska ha uttryckligt tillstånd från en rättighetshavare om att få ladda ned eller dela ut dennes datorspel. Det räcker inte med att du "trodde" att du hade tillstånd att ladda ned eller dela ut datorspelet.

Frågor och svar om piratkopiering

Är det olagligt att ladda ned datorspel från Internet?
Ja, det är olagligt om datorspelet har lagts ut på Internet utan rättighetshavarens samtycke.

Är det olagligt att lägga ut, dela ut datorspel på Internet?
Ja, det är olagligt om spelet delas ut utan rättighetshavarens tillstånd.

Får jag ladda ned datorspel från Internet för privat bruk?
Nej, datorspel får inte kopieras, inte ens för privat bruk. Det är därför olagligt att ladda ned datorspel även för privat bruk om spelet har lagts ut på Internet utan rättighetshavarens samtycke.

Är det olagligt att lägga ut, dela ut datorspel på Internet för privat bruk - tex. till kompis?
Ja, det är olagligt om spelet delas ut utan rättighetshavarens tillstånd. Datorspel får inte kopieras, inte ens för privat bruk.

Får jag göra en säkerhetskopia av mitt originalspel?
Nej, man får bara framställa en säkerhetskopia av ett datorprogram om detta är nödvändigt för användningen av programmet eller om säkerhetskopian är nödvändig för den avsedda användningen av programmet. Hittills har inte någon domstol funnit att en säkerhetskopia av ett spel är nödvändigt för att användandet av ett datorspel.

Det är TILLÅTET att:
icon_ticked_yes
Dela ut datorspel som du själv har utvecklat
icon_ticked_yes Ladda ned datorspel som är utlagt på Internet med rättighetshavarens tillstånd

Det är OTILLÅTET att:
icon_ticked_no Kopiera datorspel
icon_ticked_no Ladda ned datorspel som inte är utlagt med rättighetshavarens tillstånd
icon_ticked_no Dela ut datorspel via Internet
icon_ticked_no Framställa säkerhetskopior av ett datorspel

Counterfeit - piratkopierade skivor
Piratkopierade datorspel som efterliknar originalet brukar kallas för counterfeit. Det är förbjudet att importera piratkopior för spridning. Import och försäljning av piratkopior i Sverige har dock minskat i takt med ökningen av piratkopior på Internet. Däremot är sådana slags piratkopior vanligt förekommande i Östeuropa och Sydostasien där de orsakar stora ekonomiska skador för rättighetshavarna. Medlemsbolagen i MDTS har sedan flera år ett samarbete med den svenska tullen för att förhindra införseln av piratkopierade datorspel till Sverige.

Det är OTILLÅTET att:
icon_ticked_no Sprida importerade piratkopior
icon_ticked_no Importera piratkopior för spridning
icon_ticked_no Försöka eller förbereda import av piratkopior för spridning

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.