Bokslut2016
Starka bokslut från börsnoterade spelbolag
Det går bra för svenska spelföretag på börsen. I sina senaste bokslut redovisar Starbreeze, Paradox Interactive och THQ Nordic en alltigenom imponerande tillväxt.

 

Nettoomsättningen ökade med 42% (20) till 301,9 MSEK (212,9).
Egna titlar motsvarade 214,0 MSEK (162,0), eller 71% (76), av nettoomsättningen under kvartalet.
EBITDA uppgick till 132,4 MSEK (105,1), motsvarande en EBITDA-marginal om 44% (49).
EBIT uppgick SEK 95,0 MSEK (66,6), motsvarande en EBIT-marginal om 31% (31).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99,2 MSEK (109,9).
Resultat per aktie (efter utspädning) uppgick till 1,18 SEK (0,85).
Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till SEK 167,2 MSEK (25,6).
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Paradox Interactive redovisar ett starkt fjärde kvartal med en omsättning som uppgick till 198 miljoner, en ökning med 56% jämfört med samma period föregående år.  Rörelseresultatet ökade med 96%. Mer information.

Starbreeze nettoomsättning uppgick till 345,5 miljoner, en tillväxt om 58%. Vinsten blev 57 miljoner, jämfört med 39 miijoner året innan. Mer information.

THQ Nordic ökade sin nettoomsättning med 42% till närmare 302 miljoner kronor för helåret 2016. Egna titlar motsvarade 71% av omsättningen. Mer information.

 

För mer informaiton om hela branschens tillväxt - läs  Spelutvecklarindex.

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.