Bisysslor
Kommentar om bisysslor i spelbranschen
Dataspelsbranschen är en intresseorganisation för svenska spelföretag, och vi arbetar för hela branschens bästa, både stora befintliga företag och för en god utvecklingsmiljö för nya bolag som är branschens framtid.

I dag startas allt fler nya spelbolag av personer som tidigare varit anställda på andra spelföretag, i bland tack vare att man fått möjlighet att ägna sig åt andra typer av projekt som bisyssla. Därför kan det vara bra att komma ihåg att spelföretag faller inom samma regler som resten av den svenska arbetsmarknaden, och att man som arbetstagare alltid måste komma överens med arbetsgivaren om bisysslor. Som anställd får man heller inte lov att agera utanför arbetet på ett sätt som kan skada arbetsgivaren eller bedriva konkurrerande verksamhet. Som arbetstagare är man skyldig att upplysa arbetsgivare om sådana förhållanden som är av betydelse för arbetet. Oavsett sidoprojekt är det viktigt att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens, en dialog vi som branschförening uppmuntrar.

Läs gärna vad fackförbundet Ledarna skriver om lojalitetsplikt på arbetsmarknaden: https://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsratt/Arbetsplikt-och-lojalitetsplikt/

I dag startas allt fler nya spelbolag av personer som tidigare varit anställda på andra spelföretag, i bland tack vare att man fått möjlighet att ägna sig åt andra typer av projekt som bisyssla. Därför kan det vara bra att komma ihåg att spelföretag faller inom samma regler som resten av den svenska arbetsmarknaden, och att man som arbetstagare alltid måste komma överens med arbetsgivaren om bisysslor. Som anställd får man heller inte lov att agera utanför arbetet på ett sätt som kan skada arbetsgivaren eller bedriva konkurrerande verksamhet. Som arbetstagare är man skyldig att upplysa arbetsgivare om sådana förhållanden som är av betydelse för arbetet. Oavsett sidoprojekt är det viktigt att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens, en dialog vi som branschförening uppmuntrar.

Läs gärna vad fackförbundet Ledarna skriver om lojalitetsplikt på arbetsmarknaden:https://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsratt/Arbetsplikt-och-lojalitetsplikt/ I dag startas allt fler nya spelbolag av personer som tidigare varit anställda på andra spelföretag, i bland tack vare att man fått möjlighet att ägna sig åt andra typer av projekt som bisyssla. Därför kan det vara bra att komma ihåg att spelföretag faller inom samma regler som resten av den svenska arbetsmarknaden, och att man som arbetstagare alltid måste komma överens med arbetsgivaren om bisysslor. Som anställd får man heller inte lov att agera utanför arbetet på ett sätt som kan skada arbetsgivaren eller bedriva konkurrerande verksamhet. Som arbetstagare är man skyldig att upplysa arbetsgivare om sådana förhållanden som är av betydelse för arbetet. Oavsett sidoprojekt är det viktigt att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens, en dialog vi som branschförening uppmuntrar.

Läs gärna vad fackförbundet Ledarna skriver om lojalitetsplikt på arbetsmarknaden: https://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsratt/Arbetsplikt-och-lojalitetsplikt/

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.