Clustertruck
Dataspelsexporten utmanar lastbilarna
De svenska spelföretagens spektakulära tillväxt fortsätter i oförminskad takt. Omsättningen ökar med 39 procent till närmare 12,3 miljarder kronor och utmanar landets lastbilsexport. Det visar årets Spelutvecklarindex, Dataspelsbranschens sammanställning av svenska utvecklares årsredovisningar.

- Det är lätt att bli fartblind inför dessa siffror, säger Per Strömbäck, talesperson på Dataspelsbranschen. Allt annat än fortsatta rekordsiffror hade varit en besvikelse. Spelmakarnas framgångar har skapat ett läge där 35 procent årlig tillväxt eller mer är det normala. Situationen är nästan en smula absurd, men samtidigt logisk mot bakgrund av de senaste årens utveckling.

Sysselsättningen ökar med 26 procent till nästan 3700 anställda och antal företag är uppe i 234 efter en ökning på 10 procent. Vinstmarginalen är hög och företagen gör en samlad vinst för åttonde året i rad.

Läs hela rapporten här.

Kan det fortsätta?
- Mycket talar för det, det är inte efterfrågan som håller tillbaka utvecklingen och företagen slåss inte om marknadsandelar, tvärtom är spelarnas aptit långt ifrån mättad. Frågorna handlar snarare om hur vi kan fortsätta att skapa spel i världsklass, hur vi behåller spelarnas uppmärksamhet och hur vi förnyar oss, säger Per Strömbäck.

Lastbilsexporten uppgick i 12,7  miljarder kronor 2015 enligt SCB.

Räknar man in samtliga förvärv, inklusive det uppmärksammade köpet av King, var branschens samlade värde för 2015 över 60 miljarder kronor.

Tillväxten drivs av en växande efterfrågan från stora delar av världen, inte minst tack vare att nya målgrupper som tidigare inte efterfrågat spel tillkommer, och att redan befintliga målgrupper blir mer värdefulla. Utvecklingen visar inga tecken på att avta inom överskådlig tid och de svenska företagen har en mycket stark konkurrensposition på den globala marknaden.

Om Spelutvecklarindex
Spelutvecklarindex kartlägger, redovisar och analyserar svenska spelutvecklares verksamheter och internationella trender under ett år genom att sammanställa bolagens årsredovisningar. Svensk spelutveckling är en exportnäring och verkar på en i hög grad globaliserad marknad.

Om Dataspelsbranschen
Dataspelsbranschen är branschföretagens representant i det offentliga samtalet och gentemot samhället i övrigt. Bakom Dataspelsbranschen står branschföreningarna Spelplan-ASGD och ANGI, som företräder utvecklare och producenter (Spelplan-ASGD) respektive förlag och distributörer (ANGI).

Kontakt
Per Strömbäck, talesperson: 0708 436 214

Bild: Clustertruck, Landfall Games

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.