Dataspelsbranschen tar avstånd från Sverigedemokraternas budgetmotion
Dataspelsbranschen tar avstånd från Sverigedemokraternas budgetmotion
Dataspelsbranschen kommenterar Sverigedemokraternas budgetmotion

I samband med den allmänna motionstiden har flera partier och enskilda riksdagsledamöter lyft dataspel på olika sätt i motioner. Sverigedemokraterna sticker ut, och riktar ett särskilt kapitel i sin budgetmotion till just dataspel. Kapitlet består av tre huvudsakliga förslag som även utvecklas i en separat kulturmotion. Dataspelsbranschen tar avstånd från två av dessa förslag och håller med i ett.

Det första förslaget är att SD vill inrätta ett nationellt datorspelsinstitut som skall främja att "svenska kulturutövare används i svenska spelproduktioner". Partiet vill alltså med ekonomiska styrmedel lägga sig i vilka personer spelföretag anställer och anlitar. Detta tar vi avstånd från. Svenska dataspel har nått internationella framgångar på en global marknad och är globala produkter skapade av kreatörer med olika bakgrund och olika nationaliteter. Politiken skall inte lägga sig i vilka personer spelföretag anställer eller anlitar, och behovet hos de svenska bolagen är att det behöver bli lättare att anställa utländsk personal, inte svårare, särskilt från länder utanför EU.

I det andra förslaget tar SD ställning för att återupprätta det Nordiska datorspelsprogrammet som drivits med medel från det Nordiska ministerrådet. Vi på Dataspelsbranschen håller med i sakfrågan, menar att programmet varit lyckat, och välkomnar fortsatta satsningar på liknande sätt.

Det tredje förslaget från Sverigedemokraterna är att SD med ekonomiska styrmedel vill främja spel som bygger på bland annat nordisk mytologi. Som branschorganisation ser vi extra allvarligt på att politiska partier vill styra innehållet i de spel som görs, och vi vill poängtera att den konstnärliga friheten alltid måste vara viktigast.

Dataspelsbranschen är en partipolitiskt obunden intresseorganisation som företräder svenska spelutvecklingsbolag. Vi tycker att det är positivt att fler partier och politiker intresserar sig för dataspel, men vi tar starkt avstånd från ambitionen att från politiskt håll styra spelens innehåll eller vilka personer som spelföretag anlitar och anställer.

Länk: Artikel om budgetmotionen i DI

Foto: En-cas-de-soleil [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.