Innovation
Förstudie kring normkritisk märkning
Dataspelsbranschen tillsammans med forskningsföretaget Praxikon får stöd av Vinnova för att undersöka förutsättningarna för normkritik och mångfald.

Ett flertal nyhetssidor har uppmärksammat att Dataspelsbranschen tilllsammans med Praxikon kommer ges stöd för för att undersöka hur en normkritiskt märkningssystem skulle kunna se ut. Projektet är en förstudie som ska undersöka förutsättningarna för ett normkritiskt märkningssystem i dataspelsbranschen.

Många har uttryckt önskemål om en märkning, men inledningsvis finns det ett flertal frågor för undersökningen att besvara. Vilken typ av "märkning" efterfrågas - är det en konsumentmärkning som exempelvis KRAV, en processmärkning som ISO, eller något helt annat? Om inte spelens innehåll är i fokus, hur ser mångfaldsarbetet ut i produktionen av spel som inte har rollfigurer, repliker eller narrativ?

Detta och mycket annat ska förundersökningen titta på, där ett av målen är att skapa processtöd som ger konkret hjälp till spelutvecklare i deras mångfaldsarbete. Det finns alltså inte en färdig märkning som ska införas, utan en studie kommer lägga grund för att stödja företag i framtida satsningar. Detta för att hjälpa dataspelsbranschen både direkt och indirekt att fortsätta växa och utvecklas.

Förstudien tar vid i januari 2015 och planeras vara avslutad i augusti.

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.