ISFE_Survey_Europe
Ny europeisk studie: Dataspel mest populärt i Sverige
Dataspel är mest populärt i Sverige av 16 undersökta länder i Europa, enligt en ny rapport från ISFE. Sverige hamnar även högt upp i mätningar om spelvanor och positiva attityder till spelande.

För ett par veckor sedan publicerades rapporter om attityder och konsumtionsvanor gällande dataspel för 16 europeiska länder. Nu har ISFE publicerat den jämförande studien som visar att Sverige - med 62 procent - har högst andel gamers i Europa.

Studien, som ger en sammanfattning av de viktigaste resultaten i samtliga länder, visar även att:

  • Sverige har flest individer som spelar på veckobasis: 34 %
  • Flest svenskar har i genomsnitt köpt ett spel under det senaste året: 42 %
  • Svenska föräldrar hamnar högt upp vad gäller positiva attityder till barns spelande: 68 % menar att det utvecklar barnens förmågor, 49 % att det uppmuntrar kreativitet, och 42 % att det ger en lärorik upplevelse.

- Att Sverige procentuellt har flest spelare i Europa och i allmänhet en positiv attityd gentemot dataspel känns som ett väntat resultat, säger Jacob Kroon, informatör på Dataspelsbranschen. Inte minst med tanke på landets framsteg, både vad gäller spelutveckling och spelkultur i stort, men kanske särskilt den sedan länge utbredda datoranvändningen och Sveriges topp-status som e-sportsnation. Det kan även indikera att svenskar generellt sett har bättre mediekompetens och lättare tar till sig ny teknologi jämfört med andra länder.

ISFE:s rapport visar upp en relativt låg andel spelare, jämfört med andra rapporter som publicerats kring ämnet. Bland annat visade Reflects undersökning från 2010 att 81 procent av svenskarna spelar dataspel, och Statens Medieråds rapport Ungar & Medier 2010 visade att 77 % spelar, om än en yngre åldersgrupp (9-16). Det är inte frågan om någon minskning, snarare om olika metoder och urval. Det man kan ta fasta på i det här fallet är Sveriges ställning i jämförelse med övriga länder.

Den jämförande studien och de 16 individuella rapporterna kan hämtas här: http://www.isfe.eu/videogames-europe-2012-consumer-study

 

Metod
Undersökningen utfördes av Ipsos MediaCT i samarbete med ISFE. Den är utformad för att ge en bättre förståelse av den samhälleliga kontext där dataspel spelas i 16 europeiska länder. Studien använder en kombination av online-formulärer och vanliga intervjuer med deltagare mellan 16-64 år, inklusive spelare och icke-spelare, från en bred demografisk bas. I Sverige medverkade 653 respondenter online.

Om Dataspelsbranschen:
Dataspelsbranschen är en organisation som samlar och sammanställer data- och tv-spelsbranschens gemensamma ansvar och frågor och kommunicerar dessa. Dataspelsbranschen fokuserar på branschen i helhet och för dess talan i media. Bakom Dataspelsbranschen står branschföreningarna Spelplan-ASGD och ANGI, som företräder utvecklare, producenter (Spelplan-ASGD) samt förlag och distributörer (ANGI).

Om ISFE:
Interactive Software Federation of Europe omfattar 11 förlag och 16 europeiska branschorganisationer. Det grundades 1998 för att representera sektorns intressen gentemot länderna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, internationella institutioner och allmänheten. http://www.isfe.eu

För mer information, vänligen kontakta:
Jacob Kroon, informatör, Dataspelsbranschen
Jacob.kroon@dataspelsbranschen.se

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.