swedish_game_survey
62 procent av svenskar spelar dataspel enligt ny rapport
Ny rapport om svenskars attityder gentemot dataspelande visar att 62 % spelar dataspel. Interactive Software Federation of Europe (ISFE) har publicerat Video Games in Europe: Consumer Study (Sweden) som en del av en större europeisk konsumentundersökning.

Rapporten visar bl.a. att:

  • 62 % av Sveriges online-befolkning i åldrarna 16 till 64 spelar.
  • Varav 47 % av kvinnorna och 53% av männen
  • 47 % av föräldrarna spelar med sina barn
  • Smartphones är den vanligaste spelmetoden
  • 76 % spelar online

- Branschen växer och fler än någonsin spelar, kommenterar Maria Tjärnlund, VD för Association for the Nordic Game Industry (ANGI). Den fortsatta tillväxtpotentialen blir allra tydligast när man ser till den yngre åldersgruppen på 16-34 år där i stort sett alla killar och hela 72 % av tjejerna spelar.  Det är även glädjande att se på vilka sätt föräldrar förhåller sig till sina barns spelande, där en klar majoritet uppger att det utvecklar barnens färdigheter och nästan hälften tar sig tid för att spela tillsammans.

Ladda ned rapporten här. Den europeiska, jämförande studien publiceras inom kort.

Metod
Undersökningen utfördes av Ipsos MediaCT i samarbete med ISFE. Den är utformad för att ge en bättre förståelse av den samhälleliga kontext där dataspel spelas i 16 europeiska länder. Studien använder en kombination av online-formulärer och vanliga intervjuer med deltagare mellan 16-64 år, inklusive spelare och icke-spelare, från en bred demografisk bas. I Sverige medverkade 653 respondenter.

Om Dataspelsbranschen:
Dataspelsbranschen är en organisation som samlar och sammanställer data- och tv-spelsbranschens gemensamma ansvar och frågor och kommunicerar dessa. Dataspelsbranschen fokuserar på branschen i helhet och för dess talan i media. Bakom Dataspelsbranschen står branschföreningarna Spelplan-ASGD och ANGI, som företräder utvecklare, producenter (Spelplan-ASGD) samt förlag och distributörer (ANGI).

Om ISFE:
Interactive Software Federation of Europe omfattar 11 förlag och 16 europeiska branschorganisationer. Det grundades 1998 för att representera sektorns intressen gentemot länderna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, internationella institutioner och allmänheten. http://www.isfe.eu/

För mer information, vänligen kontakta:
Jacob Kroon, informatör, Dataspelsbranschen
Jacob.kroon@dataspelsbranschen.se
+46(0) 70 68 90 318

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.