PC-spelsförsäljningen stabil och uppåt för portabla konsoler
Bransch i snabb tillväxt kräver snabba svar
Hur blir det med momsen på appar och andra elektroniska tjänster? När nu Regeringen den 3 mars 2011 beslutat att ge Stardoll AB dispens med att betala svensk moms för elektroniska tjänster när dessa redan har beskattats i ett annat EU-land, har frågan på nytt vaknat till liv.

Vad gäller nu för andra aktörer? Hur ska de agera för att slippa hamna i samma situation som Stardoll AB gjorde? För branschens räkning önskar vi konkreta och tydliga svar på dessa mycket viktiga frågor där det finns ett stort behov av handfast vägledning för att få en förutsebar beskattning.

Vi är medvetna om att momsfrågan kommer att tas upp för diskussion i EU:s momskommitté och att eventuella riktlinjer från detta organ kan komma någon gång under våren. Det är dock inte sannolikt att dessa riktlinjer kommer att besvara alla de frågor som den svenska branschen har. Dessutom är det bråttom med att få svar. Företagen behöver klarhet för att kunna anpassa sig. Dessutom finns det flera företag som överväger att flytta utomlands, alltför att undvika den osäkerhet som idag finns. Det brådskar därför även för att förhindra onödig utflyttning.

Våra organisationer representerar en hel bransch med företag för vilka frågan om momshanteringen fortfarande inte är löst. Vi uppmanar därför Skatteverket att snabbt ta ställning till och redogöra för sin syn på hur momsen ska hanteras vid försäljning av elektroniska tjänster, framförallt i de fall där ett annat företag uppbär betalningen för tjänsten.

För branschens räkning önskar vi konkreta och tydliga svar på dessa mycket viktiga frågor där det finns ett stort behov av handfast vägledning för att få en förutsebar beskattning:

1. Vad är det som avgör vem det är som är skattskyldig för försäljningen av elektroniska tjänster? Är det vem som fakturerar kunden eller vem som enligt avtalet ansvarar mot kunden för tjänsten eller är det några andra omständigheter som är avgörande? Med andra ord när blir ett svenskt företag skattskyldigt för försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner bosatta i andra EU-länder och när går denna skattskyldighet över på någon annan skattskyldig?

2. Om EU:s medlemsstater inte kan komma överens i frågan om vem som är skattskyldig kan, som bekant, dubbelbeskattning uppkomma. Hur ser Skatteverket på den situationen, dvs. hur ska företagen agera för att undvika denna situation? Ska alla svenska aktörer ansöka om dispens och vilken dokumentation krävs i så fall för att Skatteverket ska godta dispens-ansökan? Eller ser Skatteverket att det finns något annat sätt att hantera situationen på?

Vi ser fram emot en öppen dialog med Skatteverket i dessa frågor.

Dataspelsbranschen, talesperson Per Strömbäck
Föreningen Svensk Programvaruindustri, VD Peter Bergh
Företagarna, skatteexpert Annika Fritsch
IT & Telekomföretagen, Förbundsdirektör Anne-Marie Fransson
PROMISE, VD Mikael Svelch
Svenskt Näringsliv, skatteexpert Anna Sandberg Nilsson

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.