Medlemmar
& Länkar
Utvecklare och Producenter (Spelplan-ASGD-medlemmar)
Utbildningsmedlemmar (Spelplan-ASGD)
Stödmedlemmar (Spelplan-ASGD)
Distributörer och Förlag (ANGI-medlemmar)
Länkar till andra organisationer
Den årliga galan där föregående års bästa spel utses.
Sveriges branschförening för konsumentelektronik.
Finlands branschförening för dataspel.
Ideell konsumentorganisation som är uppbyggt som ett riksförbund.
International Games Developers Association.
Interactive Software Federation Europe
Finansiering av spelutveckling kan sökas via EU:s MEDIA-program.
Danmarks branschförening för dataspel.
Finlands branschförening för spelutvecklare.
Stödjer nordisk spelutveckling genom support och aktiviteter.
Norges branschförening för dataspel.
Blogg om spelutbildningar.
Speldesignstävling för studenter.
Organisation för spelföreningar av olika slag.
Myndigheter och Institutioner
Statlig myndighet vars uppgift är att förbättra folkhälsan.
Forskning om spel på Blekinge Tekniska Högskola.
Nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet.
Arbetar med frågor om mediepåverkan med inriktning på barn och unga.
Statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till makt och välfärd.
Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.