Dataspelsbranschens blogg
Varför förstör inte dataspelen Finlands skolresultat?

 

Varför förstör inte dataspelen Finlands skolresultat?
I Dagens Industri den 4 december lanserar PM Nilsson, politisk redaktör, den oväntade teorin att dataspel är del av orsaken till den svenska skolans kräftgång, som aktualiserats av den s k PISA-undersökningen. Stillasittande leder till sämre kondition och sämre skolresultat, lyder resonemanget. Om Nilssons teori har någon relevans, så är det svårt att förstå varför Finlands skolresultat är i världsklass medan de svenska rasar - Finlands dataspelsmarknad är mycket lik Sveriges, sett till såväl utbud och konsumtion som produktion.
De goda nyheterna är att dataspel kan bidra till lösningar både för skolan och fysisk aktivitet. Dataspelens potential för lärande och undervisning är ett stort forskningsfält internationellt, lingvistikprofessorn James Paul Gees What Video Games Have to Teach Us about Learning and Literacy (Palgrave Macmillan, 2007) är ett standardverk på området. Här har skolan mycket att hämta. På senare år har rörelsekänsliga gränssnitt som dansmattor, rörelsekameror och nya styrdon gjort fysisk aktivitet till en stor del av spelupplevelsen.
Det finns således många skäl för PM Nilsson att omvärdera sin syn på spel och skola. Tyvärr säger hans osakliga och osmakliga jämförelse av spelande barn med heroinister nog mer om PM Nilssons kultursyn än dataspelens roll i samhället

I Dagens Industri den 4 december lanserar PM Nilsson, politisk redaktör, den oväntade teorin att dataspel är del av orsaken till den svenska skolans kräftgång, som aktualiserats av den s k PISA-undersökningen. Stillasittande leder till sämre kondition och sämre skolresultat, lyder...  Läs mer

Hjärnforskarna ensamma om att tro att spel ger våld

Skatteverket backar om dubbelmomsen

Inga löften från finansministern om stopp för dubbelmoms

Grundproblemet är att Sverige tolkar EU:s momsregler annorlunda än resten av Europa. Momsen ska deklareras i det land där säljaren finns, men vem är säljare av en app? Appstore, säger Luxemburg (där Appstore är registrerat). Utvecklaren, säger Sverige.

Konsekvensen är att svenska appföretag betalar moms i bägge länderna, vilket för övrigt är ett brott mot EU-fördraget. Själva idén med EU är en gemensam marknad med lika villkor. Detta debatterades i riksdagen idag, Miljöpartiets Mats Pertoft har skrivit en interpellation till finansminister Anders Borg med krav på besked om när det blir stopp för dubbelmomsen.

Debatten slutade inte i några garantier från finansministern, men han uttryckte hopp om en "skyndsam lösning" genom förhandlingar inom EU:s momskommitté. Dessutom hänvisar han till kontakter som Skatteverket tagit med sin motpart i Luxemburg.

Möjligheten att införa något slags övergångsregel som skyddar svenska företag till dess att de komplicerade förhandlingarna är slutförda avvisar finansministern dock bestämt. Dessa besked är en klen tröst för de svenska apputvecklare som tappar i konkurrensen mot utlandet för varje dag som går.

Det finns inga garantier för att de juridiska och byråkratiska processerna går så snabbt som Borg hoppas, erfarenheten tyder snarare på motsatsen. Vad händer då? Blir vi tvungna att konstatera att Anders Borg offrar den svenska appbranschen för sin politiska prestige? Jag hoppas innerligt att jag får fel i den farhågan.

Barnvärldens Linus Feldt skrev en debattartikel i Expressen idag om det här eländet, läs den! http://www.expressen.se/debatt/1.2629177/linus-feldt-stoppa-dubbelskatt-pa-pippi-app

Dubbelmoms på appar

Skriver Per Strömbäck - Den 1 oktober började Skatteverket tillämpa en regel som innebär att den som säljer digitalt innehåll till konsumenter i andra EU-länder måste betala moms i Sverige, trots att moms i de flesta fall redan betalats i annat EU-land. Det strider mot EU:s grundläggande idé, den inre marknaden, och innebär givetvis ett enormt handelshinder för svenska företag. Det tydligaste exemplet är företag som säljer appar via Apples Appstore, det vill säga många av Dataspelsbranschens medlemmar. Appstore betalar moms på den försäljningen i Luxemburg (där den europeiska verksamheten är registrerad), drar sin provision (30%) och betalar resten som royalty till apputvecklaren. Men om det är ett svenskt företag begär alltså Skatteverket moms en gång till och inte på royalty utan på hela priset som köparen betalat(!). Det innebär i praktiken att apputvecklare i våra grannländer har 50% högre intäkt för samma sak, ett handelshinder som vore helt otänkbart i vilken annan bransch som helst. Finansdepartementet och Skattverket hänvisar till att förhandlingar pågår inom EU, men vi kan inte vänta på det utan kräver att regeringen inrättar en regel som säger att man inte behöver betala moms i Sverige om man redan betalat moms i annat EU-land. Sen får de förhandla i lugn och ro om vilket land som egentligen ska ha pengarna, men det är inte acceptabelt att offra svenska företag för att byråkratin inte går i takt med tiden.

Upprördheten och uppmärksamheten kring detta är stor, här är några länkar:

TT-nyheter:

http://svt.se/2.22620/1.2551997/dubbelmoms_slar_mot_app-foretag

http://www.gp.se/ekonomi/1.746824-regeringen-mot-dubbelmoms-pa-appar

...  Läs mer

Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation för Spelplan-ASGD och ANGI. Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI and Spelplan-ASGD.